Djurens Rätt
24 April 2015

EU-regler för transport ska gälla även för transporter ut från EU

EU har gemensamma regler för hur levande djur får transporteras. De innefattar bland annat regler om transporttider, pauser och utfodring av djuren. Nu har ett glädjande beslut tagits i EU-domstolen där det fastslås att dessa regler ska gälla även vid transporter från EU till länder utanför unionen.

Djurens Rätt välkomnar beslutet som kan leda till vissa förbättringar för djuren. Vi vill dock se, och arbetar internationellt för en ny förbättrad lagstiftning. Idag är det tillåtet att transportera de flesta vuxna djur i hela 28 timmar med en enda kort rast. Vi arbetar för att det ska införas en övre gräns på 8 timmars transporttid vilket är den tidsgräns som redan gäller i Sverige för slaktransporter. För fåglar arbetar Djurens Rätt för en maxtid på 4 timmars transport.

 Läs mer om Djurens Rätts internationella kampanj 8 Hours.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: