Djurens Rätt
13 November 2017

EU säger nej till importförbud av hormon från plågade hästar

PMSG, eller Pregnant mare's serum gonadotropin, är ett hormon som används för att framkalla brunst (den tid då honor av däggdjur är parningsvilliga) på konstgjord väg före artificiell insemination. Det används bl.a. inom uppfödningen av grisar, kor och försöksdjur. För att få fram hormonet tas blod från dräktiga hästar.

I mitten av oktober skrev vi om hur organisationerna Tierschutzbund Zürich och Animal Welfare Foundation avslöjat vad hästar i främst Sydamerika utsätts för när hormonet framställs. Organisationerna beskriver behandlingen av hästarna som något hämtade ur en skräckfilm: för att få in de traumatiserade stona i boxen för blodtappning blir de slagna på huvudet med träkäppar och drivs regelmässigt på med elpåfösare. Medan de töms på blod händer det att svaga ston kollapsar och dör.

På en webbsida hade ett upprop för att stoppa importen av PMSG till EU skapat stort engagemang, och på kort tid samla nästan två miljoner namnunderskrifter. Men när uppropet togs vidare till EU fick det nobben.

I ett svar skriver EU-kommissionen att de för närvarande inte planerar att förbjuda importen av PMSG till EU, men att kommissionen vill samarbeta med länder utanför EU för att höja djurskyddsnivåerna globalt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: