Djurens Rätt
05 October 2012

EU satsar en miljon euro på djurskydd inom unionen

Förslaget till ett koordinerat djurvälfärdsnätverk finns med i EU-kommissionens dokument "Gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010". Tanken med nätverket är att sammanföra expertis och kompetens inom djurskyddsområdet för att vara rådgivande till kommissionen, koordinera forskning och för att öka efterlevnaden av EU:s djurskyddslagstiftning.

Pilotprojektet kommer att fokusera på det sistnämnda och ska undersöka hur ett europeiskt djurvälfärdsnätverk ska kunna stödja myndigheter och aktörer i att föra ut och implementera EU:s djurskyddslagstiftning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: