Djurens Rätt
17 March 2023

Europaparlamentariker sätter press på kommissionen för att ge djuren en tydligare röst i EU

Ett uttalande från kommissionen gällande ett långsiktigt åtagande kring djurvälfärd stod på agendan under gårdagens plenarsession i Strasbourg. Flertalet Europaparlamentariker, från olika partigrupper, tog plats i talarstolen för att kritisera den nuvarande situationen med EU:s djurskyddslagstiftning och dess efterlevnad. Flera av dessa betonade även behovet av en kommissionär med fokus på djurvälfärd.

Tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU:s medlemsländer är Djurens Rätt med och driver uppropet #EUforAnimals. I dagsläget ansvarar kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet även för djurskydd, men detta ansvarsområde omnämns inte i titeln. Detta vill uppropet ändra på.

Att ha ordet djurskydd i titeln skulle inte bara ha ett symboliskt värde, som inte ska underskattas, utan skulle också leda till faktisk förändring. Givet att den berörda kommissionären uttryckligen uppmanas att anta ett mer proaktivt och progressivt förhållningssätt till djurskydd, skulle det innebära att fler tjänstepersoner med relevant kompetens tar plats i kommissionen vilket är en förutsättning för att fortsatt kunna lägga fram förslag på området.

Uppropet #EUforAnimals har i skrivande stund fler än 230 000 underskrifter - inkluderat underskrifterna från ett 190-tal europaparlamentariker. 

– Underskrifterna visar på ett fantastiskt stöd för initiativet och är ett ytterligare bevis på att nuvarande prioritering av djurskyddet i EU varken går medborgarna eller Europaparlamentet till mötes. En kommissionär med djurskydd i titeln är en viktig nyckel i arbetet för att ändra på det, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Agendapunkten om djurvälfärd inleddes med att kommissionär Mairead McGuiness, som ansvarar över Financial services, financial stability and Capital Markets Union, höll ett anförande. Under sina minuter i talarstolen lyfte hon hur EU under de senaste 40 åren arbetat för att förbättra djurens situation, men erkände att det finns mycket kvar att göra och konstaterade att det inte är läge att luta sig tillbaka. Hon betonade vikten av att paketet med förslag till ny djurskyddslagstiftning, som väntas under andra halvan av 2023, är i linje med forskningen och möter medborgarnas förväntningar. 

Därefter tog parlamentariker plats i talarstolen och talade sig varma om strängare lagstiftning vid djurtransporter, snabb utfasning av burar i livsmedelssystemen, inkludering av fiskar i djurskyddslagstiftningen, utfasning av turbokycklingar, framtagandet av en ambitiös djurskyddsmärkning för livsmedel, och en rad andra viktiga djurfrågor som de uppmanar kommissionen att ta i beaktning i pågående arbete.

– Förhoppningarna är höga när kommissionären uttrycker att den nya djurskyddslagstiftningen ska möta medborgarnas förväntningar, då EU-medborgarna har ett starkt engagemang för djurfrågor. När EU inom kort tar steget till en mer ambitiös djurskyddslagstiftning är det viktigt, och ett naturligt steg, att inrätta en kommissionär med djurskydd i titeln för att möjliggöra ett tydligare ansvarsutkrävande samt för att säkerställa att djurfrågor prioriteras framåt, avslutar Camilla Bergvall.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: