Djurens Rätt
23 July 2013

Europeisk aktionsvecka mot djurförsök för botoxpreparat

De flesta preparat som används för medicinska eller kosmetiska ändamål testas i ett steg i processen innan produkten släpps på marknaden. För botoxpreparat är det annorlunda; den höga giftigheten hos preparatet kräver att varje sats botox måste testas före användning, vilket innebär många och väldigt plågsamma djurförsök.

På initiativ av den europeiska paraplyorganisationen European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingår, anordnas vecka 30 (22-27 juli) en aktionsvecka för att uppmärksamma de djurförsök som görs för att få fram botoxpreparat trots att djurfria alternativ, godkända av EU, finns. Drygt 13 länder deltar i protesterna, främst genom att uppmana företag som utför djurförsöken att byta ut dessa mot alternativa metoder.

Det amerikanska företaget Allergan har fått godkännande av amerikanska och europeiska myndigheter att använda en djurfri testmetod för botoxpreparat och visat att det är möjligt att ersätta de kontroversiella försöken. Men det brittiska företaget Ipsen och det tyskbaserade Merz använder fortfarande djurförsök för sina botoxprodukter.

- Det är helt oacceptabelt att tusentals möss fortsätter att lida och dö för en produkt som ofta används för kosmetiska ändamål när det finns en EU-godkänd djurfri metod. Vi uppmanar myndigheter och företag att agera så att djurförsök för att få fram botoxpreparat blir ett minne blott, säger Maria Kaller, konsumentansvarig på Djurens Rätt.

Botox är mest känd för sin kosmetiska användning för att tillfälligt minska ansiktets linjer och rynkor, men används även för medicinska ändamål. Trots EU-förbudet mot tillverkning och import av djurtestad kosmetika får botoxprodukter för kosmetiska ändamål fortsätta djurtestas det injiceras och därmed inte ingår i förbudet. Detta kryphål i EU-lagstiftningen utsätter 100 000-tals möss för grymma försök.

Under den europeiska aktionsveckan för botoxpreparat uppmärksammar vi de grymma djurförsök som görs för att få fram botoxpreparat och uppmanar företagen  Ipsen och Merz-Pharma att upphöra  utföra djurförsök och istället satsa på djurfria testmetoder. Djurens Rätt kommer att informera kliniker som utför behandlingar med botoxpreparat om djurförsöken och uppmana dem att sätta press på tillverkarna av att ersätta djurförsöken.

Du kan hjälpa till!

  • Skriv under vädjandebrev att skicka till Ipsen och Merz-Pharma.
  • Sprid informationen på din Facebook eller via Twitter.
  • Kontakta kliniker som utför botoxbehandlingar och uppmana dem att sätta press på tillverkarna av botoxpreparat att ersätta djurförsöken med alternativa metoder.
  • Skriv en insändare.

Mer information om djurförsök för Botox:

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: