Djurens Rätt
16 May 2017

Europeisk kampanj vill stoppa grisars lidande

Kastrering av grisar, med eller utan bedövning, är mycket vanligt i Europa – 77 miljoner grisar kastreras varje år. Nästan 3 miljarder grisar får svansen avklippt – detta trots att den rutinmässiga svansklippningen har varit förbjuden i EU sedan 2003. Tandklippning på rutin är också vanligt förekommande, trots att även det har varit förbjudit i EU-länderna i mer än 20 år.

Kampanjen End Pig Pain lanseras idag av Djurens Rätt i Sverige, och internationellt av 15 andra djurorganisationer runt om i Europa, på kampanjsidan www.endpigpain.se.

"Att stympa grisar på det sätt som görs i Europa idag är ett riktigt dåligt sätt att hantera de problem som till stor del beror på dålig skötsel och undermåliga uppfödningsmiljöer där grisarna inte kan bete sig naturligt. En avel som inte sätter produktion i första rummet skulle också minska behovet av att klippa av grisarnas kroppsdelar."
Camilla Björkbom, ordförande på Djurens Rätt

I Sverige förbjöds obedövad kastrering av hangrisar i januari 2016 men kastreringen är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som innebär smärta och stress för grisarna även om det utförs med bedövning. Det finns bättre alternativ som kan börja användas av fler redan idag, som vaccinering av galtlukt.

Kampanjen End Pig Pain vill se ett slut på den kirurgiska griskastreringen och att svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar upphör i de länder där det fortfarande förekommer – det är dags för grisbranschen i Europa att börja följa lagen.

– Att lagstiftningen när det gäller grisar inte efterlevs i EU är ett tydligt tecken på att ekonomiska intressen tillåts gå före djurskyddet, säger den finländska EU-parlamentarikern Sirpa Pietikainen, ordförande för EU-parlamentets djurskyddsgrupp. 

Skriv under för grisarna!

Gå in på www.endpigpain.se och ge en röst för grisarna

På kampanjsiten kan du skriva under ett brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med uppmaning att landsbygdsministern ska arbeta för ett slut på kirurgisk kastrering av hangrisar i Sverige och EU, och för ett slut på svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: