Djurens Rätt
22 October 2012

Europeiskt initiativ för att förbjuda ank- och gåslever

Produktionen av ank- och gåslever (foie gras) innebär att ankor och gäss tvångsmatas med så stora mängder mat att deras lever sväller till upp mot tio gånger sin normala storlek. Den förstorade levern kan leda till att fåglarna får svårt att gå och andas. Nu har en grupp på åtta EU-parlamentariker gått samman för att försöka få till stånd ett förbud.

– Vi vill hjälpa europeiska konsumenter att få upp ögonen [för ank- och gåslever], och bidra till att de uppmanar EU-kommissionen att införa lagstiftning på området, inte bara för produktionen utan även mot att importera och försäljning, säger den italienska EU-parlamentarikern Andrea Zanoni till tidningen The Financial.

Parlamentarikernas initiativ kommer som en reaktion på kravet från franska producenter att försvara ank- och gåsleverns ställning i Europa. I dagsläget är produktionen förbjuden i 22 länder, medan den i Frankrike involverar 35 000 personer. Import och försäljning av ank- och gåslever är lagligt i samtliga

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: