Djurens Rätt
25 April 2013

EU:s förbud mot försäljning av sälprodukter ligger kvar

EU-parlamentet röstade den 5 maj 2009 med stor majoritet för ett förbud mot handel med sälprodukter i unionen. Europa har varit den främsta marknaden för t.ex. kanadensiska sälprodukter, och många menar att förbudet skulle innebära slutet för sälslakten.

Försöken att riva upp förbudet har varit många, och under de senaste dagarna har media rapporterat att det förbudet troligen skulle komma att rivas upp av EU-domstolen. Men så blev det alltså inte. EU-domstolen i Luxemburg avslog idag, den 25 april, den överklaga som lämnats in av inuitsamhällen i Kanada och Grönland, samt pälshandlare från olika länder.

Enligt Sonja Van Tichelen från organisationen International Fund for Animal Welfare blir nu nästa steg att få Världshandelsorganisationen, WTO, att erkänna förbudet. Norge och Kanada har gemensamt lämnat in en överklagan till WTO mot EU:s förbud.

Förbudet gäller handel med sälprodukter inom EU, men redan idag görs undantag för produkter som kommer från inuiters jakt och från småskalig skyddsjakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: