Djurens Rätt
12 October 2012

EU:s jordbruksutskott röstade nej till tidsgräns för djurtransporter

Den 15 mars antog EU-parlamentet resolution 49 om en maxgräns på åtta timmar för transporter av djur till slakt, och den 7 juni överlämnades 1,1 miljoner namnunderskrifter till EU-kommissionär John Dalli, med en uppmaning om att tidsbegränsa djurtransporterna inom EU.

Under gårdagen tog dock arbetet mot en tidsgräns för djurtransporter inom EU ett steg bakåt när en överväldigande majoritet av ledamöterna i EU:s jordbruksutskott röstade ner förslaget på en maxgräns på åtta timmar.

Utskottet lämnar det öppet för EU-kommissionen att överväga en sådan gräns men menar att man snarare måste ta hänsyn till behoven hos olika djurslag, till ländernas geografi och till den moderna vetenskapen.

– Vi måste se till helheten och inte stirra oss blinda på en generell tidsgräns. Inte minst den senaste skandalen i Sverige, med hundratusentals döda kycklingar varje år, visar att kontrollerna i första hand måste skärpas, säger EU-parlamentariker Marit Paulsen i det senaste nyhetsbrevet från Folkpartiets Europaparlamentariker.

Utskottet vill se bättre utbildning hos de som hanterar djur, och en bättre efterlevnad av dagens regelverk. Samtidigt efterlyser man betydligt kortare djurtransporter för hästar på väg till slakt, och nya regler för transporter av fjäderfä.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: