Djurens Rätt
21 May 2021

EU:s jordbruksutskott ställer sig bakom initiativet End the Cage Age

I ett beslut idag, den 21 maj, riktar jordbruksutskott en uppmaning till EU-kommissionen om att lägga fram lagstiftning som förbjuder burar inom livsmedelsproduktionen i EU till år 2027.

Initiativet kommer från End the Cage Age, medborgarinitiativet som Djurens Rätt har varit en del av och som samlade 1,4 miljoner namnunderskrifter till stöd för att burarna måste bort.  

Utskottet uppmanar kommissionen att i en revidering av EU-direktiv 98/58/EC - om skydd av animalieproduktionens djur - lägga till: "with the objective of phasing out the use of cages in EU animal farming". I förslaget ingår att samma regler ska gälla för import till EU såväl som för produktion inom EU.

Den 2 juni ska EU-kommissionen lämna besked om medborgarinitiativet End The Cage Age.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: