Djurens Rätt
19 July 2022

EU:s medlemsstater stod upp för djuren under gårdagens möte i EU:s jordbruks- och fiskeråd

Vi kan nu glädja oss åt att EU:s medlemsstater har ställt krav på bättre djurvälfärd när det kommer till transporterna. Den svenska, belgiska, danska, nederländska och tyska delegationen har nämligen presenterat ett dokument med förslag för bättre djurvälfärd för rådet och under gårdagens möte fick det stöd av åtta andra medlemsstater.

Trots att formuleringen om vissa viktiga frågor, som export av levande djur och transport av avelsdjur, kunde ha varit mycket starkare och även om de särskilda behoven hos försöksdjur kunde ha specificerats bättre, anser Djurens Rätt att förslaget är ett viktigt steg framåt i arbetet med att uppnå bättre förhållanden för djur som transporteras levande. Det här bör innebära att EU-kommissionen kan gå vidare arbetet revidera transportförordningen i syfte att tillförsäkra bättres skydd för djur som transporteras levande.

Tidigare i år presenterade Djurens Rätt tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU också en vitbok om översynen av EU:s transportförordning, där specifika bestämmelser för transport av land- respektive och vattenlevande produktionsdjur, hästar, katter, hundar samt försöksdjur föreslogs. Nu hoppas vi på att EU-kommissionen kommer att beakta de förslagen när de utarbetar kommande lagstiftningsförslag.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 % av dräktigheten har passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs.
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.
Dela: