Djurens Rätt
23 May 2014

EU:s sälförbud står fast - stor seger för djuren

Det var under 2009 som sälproduktförbudet infördes och det har allt sedan dess varit en kontroversiell fråga. De länder med stora ekonomiska intressen i sälnäringen som Norge och Kanada har hävdat att förbudet diskriminerar dem då undantag i förbudet har gjorts för exempelvis Grönlands ursprungsbefolkning.

Det finns även ett undantag för produkter som kommer från skyddsjakt på sälar för att skydda fiskenäringen, vilket Sverige och Finland stred för när lagen infördes. I dessa länder har det bedrivits en mycket begränsad handel med sälprodukter från sådan jakt. År 2013 utfärdades en försäljningslicens för en säl enligt Jordbruksverket.

Torsdagens beslut beskrivs som det svåraste i WTO:s tvistlösningssystems historia, detta skriver SVD Näringsliv. Beslutet kan leda till vidare tvister eftersom det är första gången det tas ett beslut på djurrättsliga grunder. Och enligt WTO så riskerar jakten på sälar att bedrivas  på ett så brutalt och oanständigt sätt att EU har rätt att nobba sälimport. Beslutet öppnar nya möjligheter då länder nu skulle kunna hävda att andra djurslag behandlas eller avlivas på ett oacceptabelt sätt.

För Sveriges del så innebär beslutet också att en del av det svenska undantaget tas bort eftersom det enligt WTO inte längre är rättfärdigat. Skyddsjakt är fortfarande tillåtet men de svenska sälprodukterna kan inte längre säljas till EU.

Här kan du läsa mer om säljakt på vår hemsida.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: