Djurens Rätt
03 April 2020

Export av djur fortsätter trots särskilt stora djurvälfärdsrisker i coronatider

Djurens Rätt uppmanade den 19 mars tillsammans med andra organisationer EU-kommissionen och EU:s jordbruks- och fiskeråd att stoppa exporten av djur. Landsbygdsminister Jennie Nilsson har också uppmanats att agera för att minska djurs lidande i samband med djurtransporter särskilt i den akuta situation som råder just nu.

Tyvärr fortsätter djur att exporteras, också till länder utanför EU. Sedan 2 mars har till exempel åtminstone 46 fartyg med levande djur exporterats från EU till länder utanför EU. Bara sedan 27 mars har levande djur skickats iväg på sex fartyg från hamnar i EU till Mellanöstern och Nordafrika.

Ett av de krav som Djurens Rätt tillsammans med andra organisationer framfört är att det fram tills att djurtransporterna ställs in, vilket är vårt främsta budskap, är av högsta vikt att EU-kommissionen och medlemsstaterna säkerställer att långa köer och väntetider kan undvikas. EU-kommissionen har nu publicerat en förordning med  tillfälliga åtgärder som får vidtas för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa och för djurskydd vid ”vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19”. Nu finns risken att förordningen leder till sämre (mindre stränga) kontroller vid djurtransporter. Till exempel tillåts officiella veterinärer att delegera kontroller till personer som annars inte är berättigade att utföra dem. Förordningen har antagits på grund av att coronasituationen orsakar störningar i handelsflöden. EU-kommissionen tar därför till åtgärder för att underlätta rörligheten av viktiga varor inklusive transporter med levande djur. Av samma orsak infördes i förra veckan "green lanes", snabba körfält över landsgränser för viktiga transporter inklusive djurtransporter.

– Vi är oroade över att de åtgärder som införs nu, delvis för att minska risken för att djurtransporter blir stående vid landsgränser, tyvärr inte räcker och till och med kan leda till nya problem. Export av djur inom EU och till andra länder måste åtminstone tillfälligt stoppas och där har både EU och varje enskilt land ett ansvar att ta, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Den 31 mars skickade Djurens Rätt tillsammans med Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals och ett trettiotal andra djurskydds- och djurrättsorganisation ett andra brev till EU-kommissionen och EU:s jordbruks- och fiskeråd med fokus på exporten av djur till länder utanför EU. Varje medlemsstat behöver stoppa export av djur i den situation som råder, eftersom efterlevnad av djurtransportförordningen inte kan garanteras.

– Djur är kännande individer, inga handelsvaror. Det sätt som de nu åter drabbas på måste bli en tankeställare om den enormt utsatta position djuren i livsmedelsindustrin befinner sig i. Strukturella förändringar som leder till att transporter av levande djur till slakt och uppfödning i livsmedelsindustrin ersätts av transporter av kött, måste genomföras snarast, säger Linda Björklund.

 

Sarah Mansouri

Sarah Mansouri

Ansvarig Välj Vego
Dela: