Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_21
14 June 2023

Få höjda röster för djurfri forskning under riksdagsdebatt

Utbildningsutskottets betänkande om forskning var föremål för debatt i riksdagen under förra veckan. Trots att vissa av motionerna som behandlats i betänkandet handlar om djurförsök, och trots att de flesta partier är överens om att vi måste röra oss bort från denna plågsamma praxis, så var det knappast det som fick stå i centrum under debatten.

Precis som miljö- och jordbruksutskottet varje år behandlar motioner på temat djurskydd så behandlar utbildningsutskottet motioner på temat forskning. Bland dessa brukar det finnas ett antal som berör djurfri sådan, och så även detta år. Utskottets förslag till riksdagen var däremot att avslå samtliga av dessa motioner, något som klubbades igenom av riksdagen idag 14 juni. 204 ledamöter röstade för utskottets förslag medan 36 ledamöter ställde sig bakom en reservation. 64 ledamöter avstod från att rösta och 45 var frånvarande.

Utifrån den partigranskning som Djurens Rätt genomförde inför riksdagsvalet 2022 svarade fem partier ja på frågan om de vill verka för en handlingsplan för utfasning av djurförsök, och lika många partier svarade ja på frågan om de kommer verka för ökade anslag för djurfria metoder.

Det är positivt att det råder en bred samsyn bland partierna kring att mer måste göras för att komma bort från omoderna och plågsamma djurförsök, men det är tråkigt att se att den politiska viljan för många partier inte matchar orden, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De två riksdagsledamöter som tog tillfället i akt att under sina minuter i talarstolen lyfta djurens roll var Lorena Delgado Varas från Vänsterpartiet och Camilla Hansén från Miljöpartiet. Nedan kommer bitar av deras respektive anföranden.

Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet:

Jag vill också lyfta frågan om djurförsök. För närvarande utsätts många djur för stort lidande vid genomförande av försök, och i en del fall även innan försöken genomförs. Förutom de djur som används för djurförsök finns också alla de djur som ska avla fram djuren till industrin och vilkas enda mål är att avla fram ett liv utan frihet.

EU:s försöksdjursdirektiv är mycket tydligt med att det slutliga målet för djurförsök är att ersätta alla försök på levande djur så snart det är vetenskapligt möjligt. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att Sverige antar en plan för att möjliggöra detta. Det finns länder som har påbörjat ett sådant arbete, till exempel Nederländerna. Vi behöver alltså inte hitta på nya grejer utan kan ta de exempel som finns och följa dem.

Camilla Hansén, Miljöpartiet:

En annan hjärtefråga för Miljöpartiet är djurrätt. Vi vill att Sverige ska investera mer i alternativa metoder för att kunna ha en djurförsöksfri forskning och leva upp till EU-direktivets mål om att ersätta djurförsök. Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska medlemsstaterna bidra till utveckling och validering av alternativa metoder och uppmuntra forskningen att styra bort från djurförsök.

De statliga anslagen har legat på ganska låg nivå under lång tid. Därför vill Miljöpartiet att Sverige tar fram en plan för hur man ska gå över till djurförsöksfri forskning och handlingsplaner för att minska antalet djurförsök inom olika forskningsområden. Detta är ett arbete som vi vill se stärkas, men de specifika frågeställningarna och lösningarna är självklart någonting som forskningen själv får ta fram.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom politiskt påverkansarbete gör vi skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli månadsgivare
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: