Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/palsindustri/50165213147_1ce2c1f09f_o_1
18 July 2023

Fågelinfluensa sprids på finska pälsdjursfarmer

Fågelinfluensavirus har nu hittats på ett flertal finländska pälsdjursfarmer i Österbotten. Smittan konstaterades efter att avlidna rävvalpar analyserats, och det dödliga viruset verkar ha nått industrin genom spridning från vilda smittade fåglar. Risken är därför stor att Sveriges tjugotal minkfarmer kan drabbas. Nästan 8 av 10 svenskar är emot minkar i bur och 1,5 miljoner underskrifter har samlats in för ett pälsfritt Europa. Djurens Rätt ser det som en nödvändighet att snarast avveckla pälsdjursfarmerna.

Det är sedan tidigare känt att rävar och minkar är mottagliga för flera influensavirus som också kan drabba fåglar och människor. Spridningen av fågelinfluensa har under de senaste åren eskalerat, och smittan har funnits kvar bland vilda fåglar under större delen av året. När rävar och minkar i fångenskap drabbas på pälsdjursfarmer finns det risk för stora utbrott och mutationer av virus, då det sprids mellan djur i trängsel som är i behov av omvårdnad av människor. Fågelinfluensavirus har nu konstaterats på ett tiotal finska pälsdjursfarmer med rävar och minkar. Smittan har resulterat i neurologiska symptom hos djuren och döda valpar som följd. 

Det är en tidsfråga innan pälsdjursfarmerna blir en fara för människor och andra djur på fler sätt än vad som redan skett under coronapandemin och nu med fågelinfluensan. Mink- och rävfarmer är naturliga reservoarer för smitta på grund av den bristfälliga djurhållningen. En avveckling av pälsdjursfarmer i EU är en nödvändighet, inte minst för djuren men även för mänskligheten, säger Anna Harenius, sakkunnig hos Djurens Rätt.

Finska livsmedelsverket rapporterade att inga restriktioner kunde implementeras för pälsdjursfarmerna på grund av att det inte fanns sådan lagstiftning. Från och med 18 juli har det däremot införts gårdsspecifika restriktioner och viss avlivning av smittade djur, med statlig ekonomisk ersättning. Människor uppges hålla utkik efter symptom både bland djuren och sig själva. Fortsatt testning kommer göras på de drabbade farmerna.

Sveriges minkfarmer är en risk

Finland är ett av de länder med flest pälsdjursfarmer, och bristfälliga restriktioner kring smittoutbrott bland dem. Sedan Sveriges djurskyddskrav implementerades för över 20 år sedan har Sveriges rävfarmer varit förbjudna. Däremot finns fortfarande ett tjugotal minkfarmer med gallerburar kvar, dit vilda fåglar kan ta sig. Förutom djurskyddsriskerna de redan utgör så kan Sveriges minkfarmer nu vara en risk för både SARS-CoV-2 och fågelinfluensa. 

En opinionsundersökning genomförd av Novus i april 2021 visade på att 76 % av svenskar är emot att hålla minkar i bur för pälsproduktion, och en majoritet, 52 %, är oroliga för smittspridning från storskalig djurhållning så som minkfarmer. Med fler än 1,5 miljoner namnunderskrifter för det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe så visar detta tydligt på att Sveriges och Europas medborgare vill se ett förbud mot pälsdjursuppfödning och handel med pälsprodukter inom EU och en avveckling av pälsdjursfarmer borde införas snarast.

Läs Djurens Rätts rapport om hur minkfarmerna kan förbjudas i Sverige (2021). 

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för pälsdjuren!

Djurens Rätt arbetar för en värld där varje liv räknas. Genom att du blir månadsgivare är du med och ser till att den visionen kan bli verklighet.

Bli medlem
 

Bli månadsgivare
Michaela Lindquist

Michaela Lindquist

Pressansvarig
Dela: