Djurens Rätt
20 April 2020

Fågelinfluensan riskerar bli pandemi på grund av industriell djurhållning

Fågelinfluensa drabbar främst fåglar, men de som är sjuka eller har dött av sjukdomen kan sprida smitta till människor. Smittan sprids från vilda fåglar med eller utan symptom och kan drabba många individer om det når tama fåglar. Detta eftersom det är vanligt att ha tio- eller hundratusentals kycklingar eller höns på varje gård i Sverige. Sverige är ett av de länder med flest kycklingar per gård inom EU och har drabbats hårt under nuvarande influensa-säsong. 

– Det finns helt klart ett samband mellan högpatogena fågelinfluensavirus och allt mer intensiva produktionssystem för hönsfåglar, säger epidemiologen Marius Gilbert från Université Libre de Bruxelles i Belgien.

Vanliga symptom hos höns och kycklingar är allvarliga, som ökad dödlighet, minskad aptit och diarré. Om kycklingar eller höns är i ett smittdrabbat område, måste de hållas inomhus, skilt från vilda djur. Om smitta upptäcks hos dem massavlivas hela flocken och gården isoleras. Det finns inga botemedel och förebyggande vaccination är förbjudet

Viruset kan mutera

Det finns alltid en risk att viruset muteras, precis som covid-19, vilket kan leda till att fler arter drabbas av fågelinfluensa. Det har redan hänt med ett antal virusstammar som smittar från fåglar till hästar, människor, minkar eller grisar. 

Det stora hotet från fågelinfluensa mot människor är inte influensan i sig, utan risken att viruset muteras till en ännu mer smittsam och dödlig sjukdom. Ryssland har rapporterat om att flera människor som arbetar i kycklingindustrin drabbats av fågelinfluensa, vilket inte hänt för just den virusvarianten, H5N8, förut. Människorna ska ha återhämtat sig utan att sprida smittan vidare, men det finns risker att viruset anpassar sig ytterligare för att drabba människor innan vaccin tagits fram. Ryska kycklingproducenter har nu gått ut med information för att lugna konsumenter, då de ser en risk att allt fler väljer bort kycklingarna från tallriken. 

Stor spridning i Sverige

Sedan november 2020 har flera bekräftade fall av fågelinfluensa på anläggningar som håller hönor eller kycklingar konstaterats i Sverige. När viruset upptäckts avlivas vanligtvis djuren och ett restriktionsområde på en mil runt besättningarna sätts upp för att försöka stoppa spridningen av viruset. I Mönsterås har två miljoner hönor i äggindustrin avlivats, på ett enda företag, med stora kostnader i lidande och ersättning till företaget som följd. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: