Djurens Rätt
07 February 2019

Farliga kemikalier i päls

"Toxi Fur: A global issue" som undersökningen heter är gjord på sex plagg som har undersökts för sex olika ämnen som är kända för att kunna orsaka hälsoproblem. Dessa innefattar fomaldehyd, polycykliska aromatiska kolväten, krom 5, alkylfenoletoxylater, azofärgämen och klorerade fenoler. Alla används i stor utsträckning vid behandling av råa djurhudar för att de ska kunna bli hållbara material.  

Alla sex prover som analyserades misslyckades med att leva upp både till de kinesiska och de internationella rekommendationerna för tillåten mängd. Fem av de sex plaggen levde inte upp till de strängare internationella lagkraven och fyra av de sex plaggen levde inte upp till de kinesiska lagkraven.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: