Djurens Rätt
13 August 2014

Färre djurskyddskontroller under 2013

Det är jordbruksverkets årliga rapport som redovisar och för statistik över länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete.

Enligt rapporten så har ungefär en tredjedel av länsstyrelsernas djurskyddskontroller gjorts till följd av anmälningar från allmänheten. Av dessa anmälningar var 50 procent utan anmärkningar.

43 procent av djurskyddskontrollerna är rutinkontroller, s.k. "normalkontroller" hos lantbrukare, slakterier, ridskolor, zoobutiker och kennelverksamheter. Målet är att 50 procent av kontrollerna ska vara normalkontroller. Denna siffra ligger dock på samma nivå som år 2012.

Vi har tidigare skrivit hur EU kritiserat Sveriges djurskyddskontroller, kritiken gällde flera punkter, bland annat att målen på antalet genomförda djurskyddskontroller inte uppnåtts. Jordbruksverket skriver själva i sin rapport att "Sjukskrivningar, resursneddragning och personalomsättning anges i några fall ha påverkat djurskyddskontrollarbetet." Det framgår i rapporten att det finns ett behov av att samordna och effektivisera handläggningen av anmälningsärenden som tar mycket tid i anspråk.

Hur fungerar djurskyddskontrollerna?

Djurskyddskontrollerna är den offentliga kontroll som bedrivs av myndigheterna när det gäller både husdjur, försöksdjur och alla andra djur som hålls i fångenskap. Syftet med kontrollen är att verifiera djurskyddet och att kontrollera att djurhållarna lever upp till sitt ansvar att följa djurskyddslagstiftningen. Det är länsstyrelserna som har huvudansvaret för djurskyddskontrollerna men även Jordbruksverket har ett visst ansvar.

När det gäller slakterier så finns det ett delat ansvar mellan Livsmedelsverket och länsstyrelserna, då alla levande djur på slakterierna besiktigas av officiella veterinärer som är anställda av Livsmedelsverket. När veterinärerna misstänker brott mot djurskyddslagen, antingen på slakteriet eller på gården som djuren kommer från, ska de anmäla detta till länsstyrelsen och/eller polisen.

Vem som helst som misstänker att djur far illa kan anmäla detta till länsstyrelsen i sitt län. Det går bra att lämna anmälan anonymt, men säger du ditt namn eller skickar från din e-postadress så kommer uppgifterna bli offentliga och kommuniceras med djurägaren. Här kan du läsa mer och hitta länkar om hur du anmäler brott mot djur.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: