Djurens Rätt
26 March 2021

Fartyg stoppar sjötrafiken - djur på transportfartyg i fara

Mycket har rapporterats om grundstötningen i Suezkanalen där ett 400 meter långt fraktfartyg gått på grund och nu blockerar trafiken genom kanalen. Enligt den information som Djurens Rätt först fick var det minst sex fartyg med levande djur ombord som påverkades av grundstötningen. Men enligt tidningen The Guardian rör det sig om minst 20 fartyg.

Frågan är nu hur många av dessa djur som kommer hinna dö av utmattning, törst eller hunger innan sjötrafiken kan komma igång igen. Och vi riskerar att få en upprepning av skandalen i Medelhavet där två fartyg transporterade djur under miserabla förhållanden i nästan tre månader. 

Både händelserna visar på hur transporter av levande djur innebär alldeles för stora risker för att få fortgå. Händelserna visar också på att det behöver bli tydligare vem som har det politiska ansvaret för djurens välfärd inom EU. 

Trots det starka stödet för djurens välfärd i EU kan vi se hur ekonomiska intressena alltför ofta tillåts vara överordnade. Idag är det kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet som har ansvar för djurvälfärden, men det omnämns inte i titeln. För att säkra en stark röst för djuren i EU behövs en djurskyddskommissionär där ansvaret omnämns i titeln.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: