Djurens Rätt
14 January 2019

Fega slutsatser i ny minkutredning

–  Att Sverige fortsätter utreda minkbranschen, som flera andra länder redan har förbjudit, och som en stor majoritet av den svenska befolkningen är emot, är ett underbetyg till ett land som vill se sig själv i framkant på djurskyddsområdet, säger Tina Hogevik, tf. förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har länge kritiserat minkbranschen för att inte leva upp till djurskyddslagens krav om naturligt beteende och välkomnade utredningen som enligt uppdragsbeskrivningen ska "bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt.” Utredningens slutsats är dock att pälsdjursindustrin behöver forskas kring ytterligare, något som Djurens Rätt inte håller med om.

– Att vi redan vet hur minkar beter sig i sin naturliga miljö bör vara mer än tillräckligt för att kunna kräva en förbättring eller avveckling av den här branschen. Minkar simmar till exempel mer än gärna när de får möjlighet och vi vet att minkens behov inte försvinner bara för att de placeras i en bur. Därför anser vi att djurskyddslagen inte uppfylls för minkarna. Nu är det upp till politikerna att ta hänsyn till det, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Om uppdraget

Den 11 januari 2018 fick Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom den svenska pälsdjursproduktionen. Uppdraget fanns med vid sidan av regeringens förslag om ny djurskyddslag. Idag den 14 januari 2019 presenterade Jordbruksverket sin utredning.

Om minkfarmning i Sverige

I Sverige finns idag omkring 70 pälsfarmer med minkar. Varje år föds det upp och dödas cirka en miljon minkar inom svensk pälsindustri. De lever hela sina liv i små gallerburar, utan tillgång till simvatten och de flesta dödas vid ett halvårs ålder. Nästan all päls som produceras i Sverige exporteras, främst till Asien. De senaste åren har flera länder i Europa förbjudit pälsdjursfarmning och andra är på väg att avveckla industrin. Sverige, som gärna vill se sig själva som ett föregångsland inom djurskydd, hamnar idag på efterkälken.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: