Djurens Rätt
24 September 2019

Felrapportering av arter vid fiske i Östersjön vanligt - fiskarna används till minkfoder

Yrkesfiskare är skyldiga att rapportera hur mycket av varje fiskart de fiskar upp för att EU ska kunna bedöma var och när det får fiskas i våra hav. Detta för att inte riskera arters utrotning. P1 Kaliber visade dock att yrkesfiskarna faktiskt bara gissar sig till, eller till och med självmant felrapporterar, vilka arter de fångar då det är lättare att fånga vissa arter än andra. Detta trots att fiskekvoten inte tillåter att de fångar mer av den mer lättfiskade arten.

Flertalet miljöorganisationer har nu gått ihop och kritiserat situationen eftersom det riskerar att leda till utfiskning av Östersjön. Exempelvis kommer rovfiskarna, såsom torsken, klara sig sämre om alltför många sillar fiskas upp. Det kan leda till en kollaps av det känsliga ekosystemet.

70 miljoner individer i en last

Vilka individer som drabbas nämns dock aldrig i P1:s rapportering. Fiskarna som fiskas upp utsätts för ett mycket stort lidande när de fångas och kvävs till döds i luften. En stor del av dem fångas och dödas enbart för att bli malda till foder inom den problematiska pälsindustrin och för fiskuppfödningen för livsmedelsproduktion. Människor äter inte fiskmjölet direkt, men om så kallade ”odlade” fiskar köps i butiken eller på restaurangen finns det stor risk att de fiskarna matats med vildfångade fiskar i mjölform. Minkarna som fortfarande hålls i Sverige i små gallerburar i väntan på att flås för sin päls får också fiskmjöl i sitt foder.

Ingenstans nämner P1 hur många individer som fiskas upp i Östersjön för att bli foder. Troligen beroende på att det är så många individer som krävs för att tillverka tillräcklig mängd fiskmjöl till fiskuppfödning och pälsdjursuppfödning att det är svårt att beräkna. Den normala vikten på en sill är ca 0,02 kg vilket innebär att en skeppslast på 1400 ton kan innehålla så många som 70 miljoner individer. I enbart en last.

– Det är oerhört illa att felrapporteringar sker, men ännu värre att de sker i en industri som hanterar så många individer. Att de individerna sedan hamnar som fiskmjöl i bland annat pälsindustrin spär på det oetiska med att föda upp djur för päls. Pälsindustrin ger inte enbart biprodukter till sina minkar som de själva hävdar, de efterfrågar produkter som leder till utfiske. Det är dags att sluta konsumera fisk- och pälsprodukter, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: