Djurens Rätt
27 May 2019

Fem som antog Djurskyddslöftet tar plats i parlamentet

Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Pär Holmgren (MP) är de fem svenska EU-parlamentariker som har antagit Djurskyddslöftet, den kampanj inför EU-valet som Djurens Rätt drev tillsammans med koalitionen Eurogroup for Animals för att uppmärksamma djurfrågornas vikt i valet till Europaparlamentet.

Bakom löftet fanns ställningstaganden i 22 frågor som Djurens Rätt och Eurogroup för Animals bedömer är viktiga inom djurpolitiken i EU just nu och som kandidaterna fick möjlighet att ställa sig bakom, helt eller delvis.

När det preliminära röstresultatet har presenterats var det 5 av 20 av de nya svenska EU-parlamentarikerna som hade svarat på Djurskyddslöftet och därmed lovat att driva djurfrågorna inom EU de kommande åren.

I samtliga EU-länder var det 1 004 kandidater som ställde sig bakom uppropet, och lite drygt 100 av dem blev invalda till Europaparlamentet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: