Djurens Rätt
02 March 2016

Film avslöjar ekologisk slakt i Frankrike

Det är den franska djurrättorganisationen L214 som har kunnat släppa smygtagna filmer, inspelade under flera dagar mellan i juni förra året fram till i februari i år, från ett slakteri i staden Vigan i södra Frankrike.

Det som djuren utsätts för under slakt är hemskt att se och filmen har rört upp starka känslor i Frankrike. På bara ett dygn skrev mer än 100 000 personer i Frankrike på ett upprop mot brutaliteten i filmen.

Det som gör filmen extra anmärkningsvärd är att alla djur på filmen är uppfödda på ekologiska gårdar och säljs som både ekologiskt och lokalproducerat kött på butiker i området. Men det filmerna visar är att begrepp som ekologiskt och lokalproducerat inte är en garanti för en bättre behandling av djur än någon annan uppfödning av djur.

För det filmen visar är hur får, grisar kor, kalvar och tjurar kastas och slås, hur de bedövas på ett felaktigt sätt som gör att bedövningen inte verkar - några av dem blöder till döds medan de är vid medvetande. Vid ett tillfälle ses en slakterianställd ge en gris elstötar medan han ler och härmar de kramper som djuret får av elen.

Det lidande som djuren utsätts för är ett tydligt brott mot regelverket som gäller vid slakt i Frankrike och slakteriet har också tvingats stänga ner sin verksamhet medan en utredning pågår.

I Sverige har KRAV, till skillnad från många andra ekologiska certifieringar, ett särskilt regelverk för slakt. Dock är skillnaderna i praktiken inte särskilt stora jämfört med annan slakt. Även KRAV-djur transporteras upp till åtta timmar och de mest plågsamma bedövningsmetoderna - levande upphängning av fåglar vid elbedövning och koldioxidbedövning av grisar - används även inom KRAV-slakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: