Djurens Rätt
29 August 2016

Finland ökar exporten av levande djur

Livsmedelssäkerhetsverket Evira som är den centrala djurskydds- och livsmedelsmyndigheten i Finland söker en överinspektör vars uppgift ska vara att öka exporten av animaliska produkter och levande djur.

- Med tanke på det lidande som djuren får utstå i samband med transport och den välkända problematiken bakom djurtransporter är det mycket beklagligt att det från myndigheternas sida aktivt satsas på en ökad export, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Djurens Rätt kommer att följa upp utvecklingen i Finland.

Den 11 april 2016 lanserade Djurens Rätt kampanjen #StopTheTrucks tillsammans med 21 andra europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Kraven i kampanjen är en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur.

Källa: https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=8d527f6c...

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: