Djurens Rätt
14 June 2018

Fiskvälfärd på agendan i EU-parlamentet

Rundabordssamtalet med titeln Seizing the day for Fish Welfare samlade forskare, politiker och representanter för fiskindustrin, djurrätts- och djurskyddsorganisationer.

Djurens Rätts etolog Linda Björklund var på plats och framförde vikten av att lagstiftning om bedövning och slakt av fiskar tas fram.

– När vi nationellt pekar på behovet av svensk lagstiftning om slakt av fiskar, inklusive ett slutdatum för när den plågsamma och ineffektiva metoden koldioxidbedövning inte längre ska få användas, har vi hittills fått svaret att den svenska regeringen inväntar EU. Nu har EU-kommissionen varit mycket tydlig med att ansvaret ligger på medlemsstaterna. Så, Sverige behöver inte vänta längre, det är dags att börja agera för att minska det enorma lidande som fiskar utsätts för i samband med slakt, säger Linda Björklund.

Albin Gräns, forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, höll en presentation om fiskars medvetenhet och förmåga att uppleva smärta, och om den forskning i projektet FRESH som han arbetar inom. Projektet syftar till att öka kunskaperna om fiskars välfärd i vattenbruk. De flesta forskare är idag överens om att fiskar är kännande individer och Albin Gräns betonade att det är viktigt att den informationen sprids.

I samband med eventet lanserade Eurogroup for Animals rapporten Looking beneath the surface: Fish Welfare in European Aquaculture om djurskyddsproblem inom den europeiska fiskodlingen och förslag på områden där nya regelverk behövs.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: