Djurens Rätt
31 March 2015

Fixering av suggor hjälper inte mot smågrisdödlighet

Sveriges Grisföretagare har nu lämnat in sin ansökan till Jordbruksverket om att få sitt så kallade djuromsorgsprogram omvandlat till ett kontrollprogram. Om detta blir verklighet får företag som är anslutna till programmet grönt ljus att bryta mot djurskyddslagen på vissa punkter. En av dem är att fixera suggor medan de föder och de första fem dagarna efter födseln.

Samtidigt nås vi av beskedet att SLU fått klartecken att genomföra ytterligare en studie på fixering av suggor. Grisföretagarnas ”studie” saknar helt vetenskaplighet. Därför vill SLU göra en kontrollerad studie på fixeringens effekter. Men sådan forskning saknas inte. Fixering har undersökts i årtionden i många länder, inklusive Sverige.

Tidigare sammanställningar av vetenskapliga studier, bland annat från Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, har visat att smågrisdödligheten inte minskar med fixering. Däremot leder fixering till mycket stark frustration och negativa effekter på hormonbalansen som bland annat visar sig genom längre födsel, minskad mjölkproduktion och att suggan är mindre försiktig när hon lägger sig ner. Alla dessa effekter är sådant som bidrar till högre smågrisdödlighet.

En finsk forskargrupp har alldeles nyligen presenterat studier på fixering som inleds efter att födseln har påbörjats, det vill säga det som föreslås i djuromsorgsprogrammet. Sådan fixering har lett till att födseln tar ännu längre tid, vilket innebär ökad risk för dödfödslar. Här blev utfallet alltså ännu sämre om suggorna  fixerats efter att de fått bygga bo, än om de var fixerade hela tiden.

Sveriges Grisföretagare kunde inte heller de visa på någon minskning av smågrisdödligheten i sin pilotstudie. Men de har konstaterat att lönsamheten ökat hos de gårdar som testat, vilket alltså gör att de vill gå vidare med programmet.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: