Djurens Rätt
12 September 2017

Flandern och Vallonien förbjuder slakt utan bedövning

Organisationen GAIA har arbetat för ett förbud mot slakt utan bedövning i drygt 20 år och ser besluten i de två belgiska regionerna som en stor framgång för organisationens arbete.

Beslutet innebär ett förbud mot all slakt utan bedövning i Vallonien och Flandern, två av de tre regioner som utgör Belgien (Bryssel är den tredje och där är inget sådant beslut taget). Beslutet hade brett politiskt stöd i båda regionerna parlament och ska vara infört till år 2019.

I Sverige finns sedan lång tid ett förbud mot slakt utan bedövning och djuren ska vara medvetslösa innan slakt – samma regler finns i Slovenien och Danmark. Norge, Schweiz och Island kräver att djuret ska vara bedövat innan slakt medan lagstiftningen i Österrike, Estland, Lettland och Slovakien säger att djuret ska bedövas strax efter att djuret får strupen uppskuren.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: