Djurens Rätt
12 May 2016

Flandern uppmanas att snarast införa ett förbud mot pälsdjursfarmning

Sedan tidigare har de två regionerna Vallonien och Bryssel beslutat att förbjuda pälsdjursfarmning. Nu har den tredje regionen i Belgien, Flandern, också tagit steg mot ett förbud, vilket i så fall skulle innebära att Belgien helt förbjuder pälsdjursfarmer.

Det som nu diskuteras är när förbudet i Flandern ska träda i kraft och hur lång utfasningsperioden ska vara. I ett brev till Belgiens ambassadör i Sverige, Francine Chainaye, så uppmanar Djurens Rätt Flandern att införa förbudet redan till år 2017 istället för en längre utfasningsperiod med tanke på alla de djurskyddsproblem som pälsdjursfarmning innebär.

"Genom att förbjuda pälsdjurfarmning i Flandern skulle Belgien anslutas sig till andra progressiva och moderna djurskyddsländer som fattat liknade beslut. Belgien, som Europas hjärta, skulle troligen även inspirera andra länder att förbjuda denna omoderna uppfödning av djur för sin päls" skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom i brevet till ambassadören (läs hela brevet till höger).

Vill du själv skriva till Belgiens ambassadör i Sverige och att uppmana dem till att införa ett förbud mot pälsdjursfarmning så snart som möjligt så använd adressen stockholm@diplobel.fed.be.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: