Djurens Rätt
26 January 2021

Fler än 1 miljon hönor avlivas efter utbrott av fågelinfluensa

Den 18 januari konstaterades viruset på företaget CA Cedergrens anläggning i Mönsterås, och samtliga hönor som hålls på anläggningen för att producera ägg ska nu avlivas. Totalt rör det sig om mer än 1,3 miljon hönor.

Sedan november har fem bekräftade fall av fågelinfluensa på anläggningar som håller hönor eller kycklingar konstaterats i Sverige. När viruset upptäckts avlivas vanligtvis djuren och ett restriktionsområde på en mil runt besättningarna sätts upp för att försöka stoppa spridningen av viruset.

Det finns alltid en risk att viruset muteras vilket kan leda till att fler arter drabbas av fågelinfluensa. För det stora hotet från fågelinfluensa mot specifikt människor är inte influensan i sig, utan risken att viruset muteras till en ännu mer smittsam och dödlig sjukdom. Det har redan hänt med ett antal virusstammar som smittar från fåglar till hästar, människor eller grisar.

Fågelinfluensaviruset H5N8 sprids från vilda fåglar utan symptom och kan drabba många individer om det når tama fåglar eftersom det är vanligt att ha tiotusentals kycklingar eller höns på varje gård - Sverige är ett av de länder i EU med flest kycklingar per gård. Vanliga symptom hos höns och kycklingar är allvarliga, som ökad dödlighet, minskad aptit och diarré.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: