Djurens Rätt
13 April 2018

Fler än 10 000 röster för en drägligare kycklingindustri – men inga åtgärder från Svensk fågel

Hela 94 % av djuren vi slaktar i Sverige är kycklingar. Majoriteten av svenska kycklinguppfödare ingår i branschorganisationen Svensk fågel, som har bemött Djurens Rätts kampanj på den egna hemsidan men hittills ställt sig kallsinniga till kampanjens krav på förbättringar i svensk kycklingindustrin.

– Vi har vid upprepade tillfällen tagit kontakt med Svensk fågel för att få till en dialog men hittills har intresset varit ganska svalt. Jag hoppas att de åtminstone är beredda att lyssna på konsumenterna, vi är många som vill se en förbättring för kycklingarna, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätts krav

  • Att kycklingarna ska få mer utrymme att röra sig på.
  • Att kycklingar av snabbväxande ras inte används.
  • Att kycklingarna får berikning i form av sittpinnar och olika material för sysselsättning.
  • Att kycklingarna får tillgång till en normal dygnsrytm, dagsljus och bättre belysning.
  • Att kycklingarna får möjlighet att vistas utomhus.

– Kycklingarnas är de djur i Sverige som är allra flest och som tyvärr också har det allra sämst, de här kraven är de absoluta minimiåtgärderna som måste till för att minska lidandet och ge kycklingarna möjlighet att kunna utföra fler av sina naturliga beteenden, säger Anna Harenius, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt

Fakta om kampanjen 99 miljoner

Fler än 99 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år men hur ofta ser du en kyckling? Kycklingarna i Sverige hålls inomhus i grupper på tiotusentals individer. De slaktas redan efter 35 dagar i livet, då har många av djuren fått problem med benen till följd av den snabba tillväxten.

I kampanjen 99 miljoner visar organisationen Djurens Rätt hur livet i kycklingindustrin ser ut. I bild- och filmmaterialet som släppts på www.99miljoner.se kan vi se välkända problem som benskador, diarré, trängsel och brist på tillgång till rent strö. Men även hur sjuka och skadade, eller till och med döda djur, ligger kvarlämnade på marken bland de andra.

Bilderna och filmerna är tagna på tre olika gårdar i början av 2018 och har inkommit till Djurens Rätt anonymt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: