Djurens Rätt
01 June 2021

Fler än hälften oroade för smittspridning från storskalig djurhållning

Enligt en färsk opinionsundersökning från Novus (2021) är drygt hälften av alla svenskar, 52 %, oroade för smittspridning från storskalig djurhållning. Det kan jämföras med att 64 % av svenskarna upplever oro för klimatförändringarna enligt en undersökning från Sifo 2021. Det är också en något högre andel än de 47 % av befolkningen som upplever oro för brottsligheten i samhället (Nationella trygghetsundersökningen 2020).

Oron för smittspridning skiljer däremot ut sig från oro för klimat och brottslighet. Smittspridning från djur är relativt lätt att göra något åt. Det handlar om att komma bort från storskaliga djurfabriker.

– Vi kan inte fortsätta hålla djur i bur och trängsel. Det är dags att vi stänger ner djurfabrikerna för att förhindra nästa pandemi. Inte minst är minkfarmerna något som regeringen måste prioritera att stänga ned. Både för att lyssna på samhällets oro för smittspridning i enlighet med opinionsundersökningen, men också för att stärka djurskyddet. Det här kräver förhållandevis enkla åtgärder jämfört med att begränsa klimatförändringarna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Att bristfällig och storskalig djurhållning innebär omfattande risker för smittspridning har uppmärksammats under pandemin. Utbrottet av SARS-CoV-2 tog troligen sin början på en djurmarknad i Kina där olika djurslag hölls tätt tillsammans under katastrofala förhållanden. Men riskerna för virusspridning stannar inte vid djurmarknader utan finns även i Sverige inom den storskaliga djurindustrin.

Minkfarmerna är Sveriges djurmarknader

Under 2021 är det förbjudet att föda upp minkar i Sverige på grund av det omfattande utbrott av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Blekinge. Att minkarna smittats med viruset hänger samman med att de hålls tätt i gallerburar i industrin utan möjlighet till social distansering. Hur viruset sprids mellan gårdarna är ännu oklart.

Opinionsundersökningen från Novus (2021) visar att den svenska befolkningen har fortsatt negativ uppfattning om burhållning av minkar för pälsproduktion (76 % är emot) och att majoriteten såg det statliga ekonomiska stödet för avelsförbudet på minkfarmer som negativt (51 %). Det ger ytterligare argument för att just minkfarmerna bör vara de första djurfabrikerna att stänga ned för att minska risker för smittspridning.

Fågelinfluensan visade på risker med storskalighet

Under våren pågick också den hittills mest omfattande spridningen av fågelinfluensan i Sverige vilket har resulterat i massavlivningar och förbud mot att låta hönor vistas utomhus. Men trots detta har smittspridningen inte kunnat hejdas. Risken finns att fågelinfluensan och liknande virus muterar och leder till nya virusutbrott som hotar folkhälsan på samma sätt som SARS-CoV-2.

Djurens Rätt föreslår en rad åtgärder för att minska risken för att framtida pandemier tar sin utgångspunkt inom djurindustrin. Läs hela underlaget till förslagen här.

Våra tre viktigaste förslag på åtgärder:

  1. Inför fortsatt avelsförbud på minkfarmer och sätt ett slutdatum för att hålla minkar i bur.
  2. Inför ett slutdatum då fler än 10 000 individer, eller 100 djurenheter, inte längre får hållas på samma anläggning.
  3. Sätt ett mål i den nationella livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.

Underlaget till opinionsundersökningen går att läsa här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: