Djurens Rätt
19 June 2013

Fler kontroller av djurtransporter under 2012

Under 2011 genomförde 165 kontroller av djurtransporter i Sverige. Under 2012 ökade den siffran markant, till 651 kontroller. Bakom ökningen ligger det projekt som landets länsstyrelser genomförde under hösten 2012 för att samordna och höja kvaliteten på kontrollerna av djurtransporter. Av de 651 kontrollerna under 2012 ingick 550 som en del i projektet.

– Det är ett mycket bra arbete som länsstyrelserna har gjort. Genom projektet har vi kunnat se att det inte är några allvarliga djurskyddsproblem med djurtransporterna i Sverige, säger djurskyddschef Helena Kättström på Jordbruksverket.

Endast ett fåtal transporter har haft brister som direkt berört djuren, som för lite strö och dålig ventilation.

Enligt Jordbruksverket kommer man under 2013 att fortsätta prioritera djurtransporter och jobba vidare med de resultat som projektet från 2012 kom fram till.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: