Djurens Rätt
25 November 2020

Fler myndigheter behöver ha 3R-strategier för deras arbete med djurförsöksfrågor

Regeringens forskningspolitiska proposition planeras att lämnas i slutet av året. I början av juni lämnade Djurens Rätt därför en skrivelse till regeringen med organisationens synpunkter om Sveriges forskningspolitik.

Djurens Rätts enhetschef Sebastian Wiklund och ansvarig för djurförsöksfrågor Staffan Persson framför i en ny skrivelse till regeringen att universitet som har djurförsöksverksamhet och myndigheter som fördelar stöd till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt behöver ges i uppdrag att utarbeta 3R-strategier för deras arbete med djurförsöksfrågor. Sex andra myndigheter har utarbetat sådana enligt tidigare beslut av regeringen.

3R-arbete (3R – Replace, Reduce, Refine) behöver vara en del av allt arbete som har koppling till användning av djur i försök. Det borde därför vara självklart att universitet som har djurförsöksverksamhet har en 3R-strategi för verksamheten. 3R-arbete behöver också omfatta myndigheters arbete med att fördela medel för att finansiera forskning.

Djurens Rätt föreslår att

  • Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet ska ges i uppdrag att upprätta 3R-strategier för deras djurförsöksverksamhet.
  • Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ska ges i uppdrag att upprätta 3R-strategier för deras arbete med att fördela medel till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt samt för myndigheternas övriga arbete med forskningsfrågor.
  • Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ska ges i uppdrag att inkludera 3R-kriterier i utlysningar av medel och i bedömningskriterier vid fördelning av medel till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt.  
Staffan Persson

Staffan Persson

Ansvarig för djurförsöksfrågor
Dela: