Djurens Rätt
08 April 2020

Fler sälar ska dödas enligt Naturvårdsverket

Efter en lång period av låga populationer på grund av sjukdomar, miljögifter och att sälar klubbades ihjäl, har sälbestånden äntligen stabiliserats något sånär. Så får det naturligtvis inte vara utan lite jakt enligt både Riksdagen och Naturvårdsverket, som nyligen beslutat om licensjakt på gråsäl under 2020. Anledningen sägs vara för att gynna yrkesfiskandet. Knubbsälarna och vikaresälarna får fortsatt simma lugnt i år, så länge de inte skadar fiskeredskap eller äter för mycket fiskar i fiskeområden, då kan de skjutas i skyddsjakt.

Fördelen med skyddsjakt är att den bara får ske på vissa platser och måste godkännas av en myndighet innan den får ske, vilket minskar mängden individer som faktiskt skjuts även om myndigheten släpper igenom för många fall. Licensjakten har inga sådana begränsningar utan får ske för ett visst antal individer varje år. År 2020 handlar det om att 2 000 gråsälar ska få skjutas eller fångas och dödas på flera platser i Sverige, från och med 20 april. 

Djurens Rätt har tidigare kritiserat Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl i jakttidsförslaget. Det förslaget hade med knubbsäl och vikare för licensjakt också, som nu åtminstone inte ska få jagas i licensjakt. 

Den viktigaste åtgärden för att skydda torskbestånden är att sluta fiska så mycket torsk, inte att besluta om att skjuta fler sälar. Naturvårdsverket själva har i en tidigare utredning kommit fram till att det är enskilda individer som är problemet för fiskeverksamheten, inte hela populationer av sälarter. Därmed är det olyckligt att föreslå licensjakt, när det är känt att skyddsjakt eller framförallt förebyggande åtgärder är effektivare. För att inte tala om de stora riskerna för skadeskjutning då sälar är snabba och ofta befinner sig under vatten.
- Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt

Nio gånger större säljakt i Norge

Samtidigt sker en massiv subventionerad säljakt i Norge. I år sker den dessutom utan djurskyddsinspektörer på grund av risken för spridning av coronaviruset. Inspektörerna är annars med på all säljakt för att kontrollera att det inte sker på ett sätt som orsakar sälarna onödigt lidande. Att ha inspektörer på svensk jakt är inte vanligt, men samtidigt har traditionen av just säljakt inte funnits. NOAH, en stor djurrättsorganisation i Norge, är starkt oroade för utvecklingen. Under 2020 får 18 548 grönlandssälar skjutas.

Att tillåta jägare att döda sälar utan inspektörer är orimligt. Om inspektörer måste anpassa sig för att minska spridning av smitta, så måste det gälla hela teamet av jägare också. Med tanke på de stora djurvälfärdsproblem som finns med säljakt, borde jakten ställas in om inspektörer inte får vara med. Att jaga sälar är inte en  samhällsviktig tjänst, som kan legitimera tillfälliga ändringar av lagstiftning under corona-krisen. I motsats är säljakt starkt kontroversiellt och förbjudet i flertalet länder med anledning av oro för bristande djurskydd.
- Siri Martinsen, veterinär och verksamhetschef för NOAH

Fakta från Norge

  • Säljakten är starkt subventionerad. Omkring 80%, 2,5 miljoner NOK, kommer från regeringen. 
  • Jägarna fick ingen subvention 2015 vilket ledde till att ingen jakt skedde, men sedan dess har de fortsatt subventionerats.
  • NOAH – för djurens rättigheter, är Norges största ideella förening för djur. Föreningen grundades 1989.

Video med Siri Martinsen som förklarar problemet

Sarah Mansouri

Sarah Mansouri

Ansvarig Välj Vego
Dela: