Djurens Rätt
03 September 2015

Fler vill se ett ökat juridiskt skydd för djur

Vi har tidigare skrivit om att det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot djur. I en intervju påSveriges Radio P4 berättar Anette Cedergren om sitt arbete som jurist med fokus på djurskyddsfrågor.

En vanlig problematik är att djur inte kan följa med till de skyddade boenden som personer som blivit utsatta för våld kan få flytta till, som en utväg ur en våldsam relation. Frivilligorganisationen Voov arbetar med ideella krafter för att hitta tillfälliga hem för djur vars ägare har blivit utsatta för brott. Här kan du läsa en intervju som Djurens Rätt gjorde med Voov när de var nominerade till djurrättspriset guldråttan 2013.

Anette Cedergren lyfter fram att djuren kan användas som utpressningsmedel i våldsamma relationer.

– Om låt säga en kvinna och ett barn är utsatta för våld i en familjerelation kan utövaren av våldet pressa dem att stanna kvar i relationen, annars hotar man att göra husdjuret illa, säger hon.

Framtiden är ändå hoppfull, Anette säger sig se en stor skillnad i hur djuren värderas idag jämfört med när hon började sitt arbete för 18 år sedan. Förhoppningen är att djur i framtiden ska bli betraktade som brottsoffer och därför få ett högre juridiskt skydd.

– Våra husdjur har blivit ett eftersatt område inom juridiken, för man har inte tyckt att djuren har särskilt stor betydelse, säger Anette Cedergren.

Djurens Rätt anser att djur bör förflyttas från sak- till personsidan i lagstiftningen. Djur är inte saker eller ägodelar utan bör behandlas som de levande individer de är och ges rätt till juridiska ombud som för deras talan.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: