Djurens Rätt
06 May 2015

Flygplan och vindkraftverk - dödsfällor för fåglar

Enligt Transportstyrelsen krockade 338 svenska flygplan med fåglar under 2013, vilket är en ökning med 93% jämfört med 2010. Vid kollision med flygplan så träffas motorn i 41% av fallen, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för flygplanet. Antalet fågelkollisioner med flygplan har globalt sett ökat de senaste åren, med tusentals döda fåglar och miljontals kronor i skador varje år. Historiskt sett vet man att åtminstone 200 människor har dött till följd av fågelkollisioner med flygplan, men antalet fåglar lär uppgå till flera miljoner.

Men en ännu större fara för fåglar är människotillverkade strukturer i allmänhet, och vindkraftverk i synnerhet. Vindkraftverk, tillsammans med antenner, byggnader, ledningar och dylikt är ansvariga för att uppemot 30 000 fåglar dödas varje år i Sverige. Globalt rör det sig om flera miljoner döda. I takt med att fler vindkraftverk byggs i Sverige, så kommer även antalet fåglar som dödas att öka.

Forskare från Argentina och England har varnat för att mängden fåglar som dör till följd av mänsklig inblandning kan komma att ha ekologiska konsekvenser. Bland annat kan den onaturligt stora mängd fåglar som dör till följd av flygplan och vindkraftverk orsaka att vissa fågelarter dör ut helt och hållet. Den ekologiska mångfalden kan komma att hotas om man inte hittar en lösning på problemet, i synnerhet eftersom mängden flygplan och vindkraftverk ständigt ökar.

Forskarna föreslår en rad möjliga lösningar, som att upprätta fredade luftzoner där det inte är tillåtet att framföra lufttrafik, att införa varningssystem med lika typer av ljus för att skrämma iväg fåglar, samt att undvika att bygga vindkraftverk och flygplatser på områden med mycket fågelliv. Huruvida någon av dessa lösningar blir aktuella återstår dock att se. Även i Sverige försöker forskare hitta metoder för att undvika att fåglar dör i onödan, men med begränsad framgång.

Dela: