Djurens Rätt
24 August 2021

FN-deklaration erkänner vikten av att skydda djur för en hållbar framtid

World Federation for Animals, där Djurens Rätt är en av de grundande medlemsorganisationerna, har haft en ledande roll i ett intensivt påverkansarbete som gav resultat. EU, Kanada, Australien och Nya Zeeland tog med sig de framförda argumenten till förhandlingsbordet där de fick igenom sina krav. En paragraf om vikten av att skydda djur inkluderades i den slutliga deklarationen. 

Det var en skrivning i ett tidigare utkast där covid-19-pandemin beskrevs som en viktig påminnelse om det nära förhållandet mellan människa, djur och miljö som utlöste krisen. Eftersom WHO-utredningen om pandemins ursprung inte avslutats eller kunnat fastslå kopplingar mellan virusutbrottet och handel med djur krävde Kina att deklarationen inte skulle innehålla några formuleringar om djur. 

Formuleringen i den slutliga deklarationen slår fast att trenden med förstörda ekosystem måste vändas och pekar ut vikten av att få stopp på handeln med och konsumtionen av vilda djur.

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: