Djurens Rätt
03 March 2022

FN:s medlemsstater antar historisk resolution om kopplingen mellan djurvälfärd och andra hållbarhetsfrågor

Syftet med resolutionen som antogs är att FN:s medlemsstater ska erkänna att djurskydd och djurvälfärd är viktiga bidrag till de globala målen om att skydda miljön, minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling.

– Vi är otroligt glada över det här beslutet. Kopplingen mellan den grundläggande frågan om djurs rättigheter och andra hållbarhetsfrågor har aldrig varit tydligare än nu. Därför känns det fantastiskt att FN:s medlemsstater antagit en resolution som syftar till att främja djurens välfärd, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt och styrelseledamot för World Federation for Animals.

Resolutionen uppmanar chefen för FN:s miljöprogram (UNEP) att ta fram en rapport i nära samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världshälsoorganisationen (WHO), Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), One-Health High-Level Expert Panel och andra intressenter om sambandet mellan djurskydd, miljö och hållbar utveckling.

Resolutionen lades initialt fram av sju medlemsstater: Ghana, Etiopien, Burkina Faso, Senegal, Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan och Pakistan. Djurens Rätts representanter i World Federation for Animals har befunnit sig på plats. Inför och under UNEA 5.2 har Djurens Rätt och World Federation for Animals gjort en rad insatser för att förankra resolutionen bland deltagarna på miljömötet.

– Det här är en viktig framgång för det gemensamma, globala arbetet för djuren, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Djurens Rätt är en av grundarna till World Federation for Animals, vars syfte är att representera djurens intressen på en global politisk nivå. Detta är ett led i Djurens Rätts globala arbete för att göra skillnad för miljoner djur världen över.

Läs också: Djurens Rätt uppmanar FN-mötet UNEA 5.2 att stärka den globala djurvälfärden

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: