Djurens Rätt
23 September 2021

Food Systems Summit måste leda världen bort från djurfabrikerna

Bakgrunden till mötet är de stora utmaningar världen står inför för att klara de globala utvecklingsmålen till 2030. Det krävs stora samhällsförändringar i både produktion och konsumtion – lokalt, nationellt och globalt.

Inför dagens FN-toppmöte har World Federation for Animals, där Djurens Rätt är en av de grundande medlemsorganisationerna, drivit bland annat dessa punkter:

  • Vi välkomnar FN:s erkännande av att omställning av livsmedelssystemet är avgörande för att möta hoten mot klimat, hälsa och miljö. Toppmötet måste rivstarta en omedelbar rättvis omställning av livsmedelssystemet.
  • Nuvarande ohållbara livsmedelssystem orsakar stora koldioxidutsläpp, lidande hos djur, förlust av biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga rättigheter och utgör ett hot mot människors hälsa. FN måste erkänna att en omställning från dagens ohållbara livsmedelsproduktion och -konsumtion spelar en avgörande roll för att nå hållbarhetsmålen och målen i Parisavtalet.
  • FN måste främja en global minskning av konsumtionen av animaliska produkter, för att minska djurfabrikernas negativa effekter på miljö och djurvälfärd. Att minska antalet djur och samtidigt höja nivån på djurvälfärden kommer även att förbättra människors och djurs hälsa genom att minska risken för sjukdomar och antibiotikaresistens och minska risken för framtida pandemier som Covid-19. Världens ledare har nu en möjlighet att förhindra nästa pandemi och att upprätta ett hållbart förhållningssätt till naturen genom att bygga in kopplingarna mellan människor, djur och natur i all politik.
  • Diskussionen om den viktiga omställningen av livsmedelssystemet får inte börja och sluta med toppmötet. Den måste följas upp under COP26-mötet i Glasgow i november och resultera i konkreta rekommendationer och åtgärder från FN-organ och nationella beslutsfattare. 

Ytterligare läsning

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: