Djurens Rätt
16 October 2015

Förändra! Ett projekt om praktisk djurrätt från Djurens Rätt

Frågan om djurs rättigheter engagerar allt fler. Och allt fler vill också göra skillnad, även om inte alla kallar sig för aktivister. Men oavsett vem du är, vad du kallar dig eller på vilket sätt som du vill göra skillnad så har Djurens Rätt nu släppt den ultimata guiden för alla som vill göra världen bättre för djuren.

- Vi märker dagligen vilket engagemang som finns i frågan om djurs rättigheter. Många är ledsna och frustrerade över allt det som djur utsätts för. Varje dag hör människor av sig till oss och undrar vad de kan göra för att förändra. Det är med dessa personer i åtanke som vi har tagit fram handboken Förändra!, säger Sandra Lamborn, projektledare på Djurens Rätt.

"Förändra! En handbok i praktisk djurrätt" är Djurens Rätts nya handbok och guide till praktisk djurrätt. Den inspirerar till handling, därför att för varje insats är viktig. Den ger en introduktion till den demokratiska processen i Sverige och EU och visar vilka demokratiska vägar som finns för att förändra. Fokus i handboken ligger på hur du kan förändra för djuren, men innehållet går att applicera på alla andra frågor där ambitionen är att påverka allmänheten, politiker, företag och andra intressenter.

Samtidigt som handboken släpps så drar också en föreläsningsturné igång där Djurens Rätt kommer att resa runt i Sverige under de kommande månaderna och föreläsa om hur vi alla kan bli världsförbättrare och effektivare aktivister för djuren.

"Förändra! En handbok i praktisk djurrätt" har tagits fram av Djurens Rätt med ekonomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: