Djurens Rätt
19 October 2017

Förbud mot djur på cirkus på väg i Italien och Skottland

Senaten i Italien har röstat igenom att lagförslag som innebär ett förbud mot djur på cirkus. Lagförslaget går nu vidare till parlamentet där en slutgiltig omröstning kommer att ske, troligen i slutet av november, det skriver organisationen Animal Defenders International på sin Facebooksida. En opinionsundersökning i Italien har visat att mer än 70 procent av italienarna står bakom ett förbud mot djur på cirkus.

I Skottland har ledamöterna i landets parlament enhällighet ställt sig bakom ett principbeslut om att förbjuda vilda djur på cirkus. Också i England diskuteras ett liknande förbud, men går beslutet igenom i Skottland blir det den första riksdelen i Storbritannien som inför ett sådant förbud

Förslaget lades fram av parlamentsledamoten Roseanna Cunningham som i sitt anförande, enligt tidningen Sunday Post, sa att en majoritet av invånarna i Skottland anser att vilda djur på cirkus är moraliskt förkastligt. Förslaget går nu till vidare behandling, en slutgiltig omröstning hålls därefter åter i parlamentet.

Djurens Rätt arbetar genom kampanjen #IntePåCirkus för ett politiskt förbud mot vilda djur på cirkus i Sverige. Tre av fyra svenskar (75 procent) anser att Sverige inte bör tillåta att vilda djur används på cirkusar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: