Djurens Rätt
25 August 2010

Förbud mot handel med sälprodukter i EU

Men EU-kommissionen har dock meddelat att undantag gäller för de som har överklagat besluten - 16 grupper, bland dem den kanadensiska inuitgruppen ITK, motsätter sig förbudet. Parterna har nu fram till den 7 september att lägga fram sina åsikter i rättsliga förhandlingar.

Förbudet regleras i form av en förordning, vilket innebär att medlemsländerna måste följa den ordagrant. Den nya förordningen trädde i kraft den 20 november, men ett undantag gällde för den del som reglerade placeringen av produkter på marknaden - den delen trädde i kraft i fredags, den 20 augusti 2010.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: