Djurens Rätt
26 February 2013

Förbud mot hästkärror på gång i Israel

Det är organisationen CHAI, Concern for Helping Animals in Israel, som gjort merparten av arbetet bakom lagförslaget. Förbudet väntas träda i kraft inom ett halvår.

CHAI berättar på sin hemsida att de har förberett lagförslaget genom att fotografera och dokumentera det lidande dessa djur utsätts för. Kärrorna som hästarna och åsnorna drar är ofta överbelastade. Svält, våld och vattenbrist är några andra av de lidanden som CHAI skriver att djuren utsätts för, och detta har alltså den ansvarige ministern nu tagit till sig.

Dela: