Djurens Rätt
26 November 2020

Förbudet mot djurtestad kosmetika hotat – krav ställs på EU att respektera beslutet från 2013

Sedan 2013 är djurförsök för kosmetika och hygienprodukter förbjudet i EU, ett förbud som innebär att inga nya djurtestade produkter får säljas i bland annat Sverige. Vi har tidigare skrivit om att förbundet inte är så heltäckande som många önskade men nu hotas förbudet än mer.

Men på grund av ett förslag från EU:s kemikaliemyndighet och från EU-kommissionen kan ingredienser i kosmetika komma att djurtestas om det finns minsta risk för att människor kommer i kontakt med produkten under tillverkningsprocessen, något som skulle kunna gälla många av ingredienserna.

Om ingredienserna används i andra produkter än kosmetika och hygienprodukter finns det en risk för att produkten djurtestas även om inte risken för att människor kommer i kontakt med produkten under tillverkningsprocesser föreligger.

Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, uppmanar nu EU-parlamentet och EU-kommissionen att:

  • EU:s förbud mot djurtestad kosmetika behålls och att förbudet respekteras och appliceras i lagstiftningen i enlighet med omröstningen i parlamentet 2013
  • Att EU:s regler för att säkerställa säkerheten i produkter inte underminerar förbud mot djurtestad kosmetika, och istället anpassas så att konsumenter, tillverkare och miljön skyddas utan en ytterligare användning av djurförsök.
  • Att en strategi tas fram för att säkerställa säkerheten för ingredienser genom djurfria forskningsmetoder tas fram, en strategi som skulle spegla det starka stöd för att djurfri forskning som finns bland EU:s medborgare.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: