Djurens Rätt
12 October 2020

Förebygg ökad smitta genom att avveckla minkfarmarna

Minkfarmningen är en skam för Sverige. Den rådande pandemin påverkar hela samhället och vi behöver alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen.

En åtgärd för att förebygga en ökad smitta skulle vara att avveckla minkfarmningen. Som om kritiken mot den dåliga djurhållningen inte var nog, har det visat sig att mink är ett av de djur som smittats av det nya coronaviruset. Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till hund och katt, men också till bland annat iller och mink under vissa omständigheter.

Under loppet av några veckor har flera länder beslutat att avveckla pälsdjursfarmning.

I Nederländerna har det på närmare 60 farmer upptäckts minkar som bär på detta coronavirus och därför har den redan beslutade avvecklingsperioden förkortas till nästa år. Även i Danmark har smittan upptäckts på mer än 30 minkfarmer, och siffran stiger.

Det är bara en tidsfråga innan smittan når de 40 minkfarmer som finns i Sverige, något som landets minkfarmare i en intervju i Lantbrukets affärstidning, ATL, förklarat att de inte kan förhindra.

Men inte bara i Nederländerna har minkfarmning diskuterats den senaste tiden. Under loppet av några veckor har flera länder beslutat att avveckla pälsdjursfarmning. Däribland Frankrike där nu de sista fyra minkfarmerna stänger och Polen, det tredje största pälsproducerande landet i världen. Beslutet i Polen påverkar fem miljoner minkar varje år, en industri som är tio gånger så stor som den i Sverige.

Totalt har sexton länder i Europa valt samma väg. Men inte Sverige.

Storbritannien var ett av de första länder som förbjöd pälsdjursfarmning och nu diskuteras ett totalförbud mot handel med päls. Den brittiska pälsindustrins tidigare VD, Mike Moser, har uttalat sig om att det är omöjligt att föda upp djur i burar på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt. Även i Sverige har många höjt rösten för minkarna.

På DN-debatt skrev nyligen 120 veterinärer och akademiker att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att minkar inte får tillgång till sitt naturliga beteende i små gallerburar. Minkfarmningen i Sverige är med andra ord inte förenlig med den svenska djurskyddslagen och bör därför avvecklas. Även Sveriges veterinärförbund ställer sig bakom uppmaningen.

Men från svenska politiker är det ännu så länge tyst. Så är det trots att åtta av tio svenskar enligt opinionsundersökning från Djurens rätt och Demoskop vill avveckla minkfarmerna, trots riskerna för smittspridning och trots att en halv miljon minkar lever på ett sätt som är oförenligt med svensk djurskyddslag.

Ett vanligt argument mot att avveckla pälsdjursfarmningen i Sverige handlar om att minkfarmerna i så fall skulle flytta utomlands, till länder med sämre djurskydd. Men då tas inte hänsyn till att experterna anser att det lagstadgade djurskyddet inte efterlevs på minkfarmerna idag, samt att länderna dit farmerna i så fall skulle kunna flytta blir allt färre.

Snarare är risken nu att minkfarmer runt om i Europa flyttar sin verksamhet till Sverige. För att inte riskera att skattepengar går till att betala avvecklingskostnader även till utländska minkfarmer framöver behövs politisk handlingskraft.

Det är dags att även Sverige avvecklar minkfarmerna.

Texten är en debattartikel som ursprunglingen publicerats i Sydsvenskan.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: