Djurens Rätt
08 September 2021

Förhindra kycklingskandaler: Djurens Rätt skickar skrivelse till näringsministern

I avsaknad av landsbygdsminister får näringsminister Ibrahim Baylan stå som ansvarig för djurskyddet i Sverige. Nyligen uttalade sig ministern i Aftonbladet om att höjda straff för brott mot djurskyddslagen och djurplågeri kommer att bli verklighet, med anledning av de allvarliga brister som Kronfågels slakteri i Valla uppvisat. Djurens Rätt välkomnar beskedet och ger förslag på ytterligare behov av åtgärder i en färsk skrivelse.

– Medan förslaget om högre straff bereds vill vi också uppmärksamma ministern på att många skandaler som rör just kycklingindustrin skulle kunna förebyggas om fler förslag på åtgärder lades fram. Kycklingindustrin är en stor arbetsgivare och hanterar idag det största antalet landlevande djur i Sverige – i ett otroligt högt tempo. Det är därför av stor vikt att industrin ses över för att både bli säkrare för människor och kycklingar, säger Camilla Bergvall i skrivelsen, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätts förslag i korthet

  • Ge kontrollmyndigheter och rättsväsendet tillräckligt med resurser, samt bemyndiganden, för att kunna stoppa slakterier som bryter mot lagstiftning.
  • Sätt en gräns för antal djur per anläggning och hur snabbt slakten får gå till.
  • Inför förbud mot elbadsbedövning vid slakt och avsättning av resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder.

Läs skrivelsen i sin helhet här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: