Djurens Rätt
23 September 2015

Förslag om ny djurskyddslag kan komma i vår

Arbetet som leds av Elisabeth Backteman, landsbygdsministerns statssekreterare, beräknas bli klart till våren 2016. Vad den kommer att innehålla mer konkret vill Elisabeth Backteman enligt ATL inte uttala sig om, mer än att förslaget är mer omfattande än enskilda lagändringar och att det är Eva Erikssons utredning, som tillsattes av alliansregeringen 2009, som utgör basen för propositionen.

I utredningen föreslås bland annat att detaljreglerna i lagen ska bli färre. Istället bör man lyfta fram föreskrifter och allmänna råd. På så vis menar hon att Jordbruksverket, som utformar dessa, skulle få större inflytande över djurskyddsreglerna. Vidare skulle regelverket bli mer anpassningsbart och målstyrt vilket skulle ge djurägare större utrymme att själva bestämma hur djuren ska hållas.

Det har tagit den rödgröna regeringen cirka ett och ett halvt år att komma till skott med propositionen av den nya djurskyddslagen. Elisabeth Backteman menar att fördröjningen beror på underlagets storlek då utredningen är över 1 000 sidor lång.

– Det har tagit tid att sätta sig in i det här och förstå de olika delarna. Vi vill lägga fram en bra proposition, säger hon till ATL.

I sin opposition drev både Socialdemokraterna och Miljöpartiet krav på att djurskyddslagen skulle ändras på ett sätt så att minknäringen inte längre var ekonomiskt lönsam för minkuppfödarna.  Ett sådant förslag finns inte med i utredningen av Eva Eriksson, däremot ingår krav på daglig tillsyn av minkar. 

Vad den kommande propositionen får för faktisk inverkan för djuren återstår att se.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: