Djurens Rätt
10 May 2011

Förslag på nya föreskrifter för pälsdjur från Jordbruksverket

Den 10 maj kom Jordbruksverkets förslag på nya föreskrifter för minkar och chinchillor ut på remiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari nästa år, men de mer omfattande förändringarna ska enligt förslaget börja gälla först från och med 2014. Bland dem finns krav på betydligt större burar till chinchillor, som med största sannolikhet kommer medföra att landets två kvarvarande chinchillafarmer stänger ner.

Vad gäller minkarna så vill Jordbruksverket bland annat att minkar från och med 2014 ska hållas i så kallade etageburar, där en mindre bur staplas på de befintliga burarna som också förses med hyllor. Märkligt nog så innebär förslaget att minkar inte får hållas på något annat sätt än i burar, vilket gör det till en "maximiregel" snarare än de minimiregler som är det normala i djurskyddsföreskrifter. Det är troligt att det här är ett misstag från Jordbruksverkets sida som kommer att rättas till när slutversionen kommer.

Jordbruksverket föreslår också att minkarna ska ges en "komplex miljö" med olika typer av berikning, där vattenbad kan vara ett sätt. Men det går lika bra med bollar eller grenar.

- Jag skulle säga att det är mycket osannolikt att de här reglerna kommer leda till att landets minkfarmer kommer börja leva upp till djurskyddslagen. Djur måste kunna bete sig naturligt, och det kommer minkar aldrig kunna göra så länge de sitter i burar. I så fall skulle det vara lagligt att ha katter och hundar i bur, och det är det inte. Vi pratar om aktiva rovdjur som behöver mycket stimulans för att må bra, säger Lena Lindström, etolog och ansvarig för pälsfrågan på Djurens Rätt.

- Det är märkligt att tala om en komplex och varierad miljö samtidigt som man har det här burtvånget. Ännu märkligare är det att Jordbruksverket i många delar tagit efter Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbunds egna förslag, trots att forskningen talar emot flera av de föreslagna åtgärderna. Tyvärr ser det ut som att Jordbruksverket sätter minkfarmarna före minkarna i det här förslaget.

Själva ordet "etagebur" kommer ifrån pälsbranschen själva och ger kanske intryck av en lyxig och rymlig lägenhet. I själva verket är det bara två burar som staplats på varandra. Ytan blir knappt dubbelt så stor, men det är långt ifrån tillräckligt för ett djur som naturligt rör sig många kilometer varje dag. Djurens Rätt föredrar begreppet modifierad bur, eller kort och gott bur.

Djurens Rätt är en av remissinstanserna som kommer lämna sina synpunkter på förslaget innan den 2 september i år.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: