Djurens Rätt
30 November 2018

Förslaget om pilbågsjakt utreds vidare

Djurens Rätts gläds åt att beskedet om att förslaget om att tillåta bågjakt i Sverige utreds vidare.

– Frågan har väckt ett stort engagemang och reaktionerna har varit starka och många. Djurens Rätt har, liksom flera andra remissinstanser, framfört vår kritik mot förslaget och det är glädjande att Naturvårdsverket lyssnar till den omfattande kritiken och beslutat sig för att utreda förslaget vidare, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Förslaget om att tillåta bågjakt i Sverige var en del i Naturvårdsverket nya föreskrifter om jaktmedel som presenterade i somras. Djurens Rätt var tidigt ute och kritiserade förslaget utifrån att jakten riskerar att utsätta djur för ett onödigt lidande, liksom för att en ordentlig konsekvensanalys om hur djuren påverkas av pilbågsjakt saknades i förslaget.

– Vi behöver inte fler sätt att skadskjuta vilda djur på. När djur dödas med ett pilbågsskott är det för att pilhuvudet skär av blodkärl. Om hjärtat eller en stor artär träffas direkt är chansen för snabb död stor men om pilen träffar muskler eller olika organ i bålen medför det ett utdraget dödsförlopp, säger Camilla Björkbom.

Nästan 40 000 personer skrev under Djurens Rätts upprop mot att tillåta bågjakt i Sverige, ett upprop som har lämnats över i samband med möten med både Näringsdepartementet och Naturvårdsverket.

I den vidare utredningen kommer Naturvårdsverket att titta på fler aspekter än tidigare med utgångspunkt i de synpunkter som har kommit in, det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: