Djurens Rätt
28 October 2013

Fortfarande utsätts grisar för obedövad kastrering

Idag är det tillåtet att kastrera smågrisar utan bedövning innan de är sju dagar gamla. Ingreppet är mycket smärtsamt och från och med år 2016 kommer griskastrering utan bedövning vara förbjudet.

Enligt Jordbruksverket utförs kastrering med bedövning av allt fler. Jordbruksverket redovisar dock ingen siffra över hur många grisar som fortfarande kastreras utan bedövning. Grisuppfödare som bedövar och smärtlindrar i samband med kastreringen eller som vaccinerar grisarna mot galtlukt, kan sedan 1 september 2012 söka ersättning för kostnader i samband kastreringen eller vaccineringen. Vid de två utbetalningar som Jordbruksverket gjort under år 2013 har 20 grisuppfödare sökt och fått ersättning för bedövning och smärtlindring. Två besättningar har sökt och fått ersättning för vaccination mot galtlukt. Enligt Jordbruksverket finns det totalt ca 740 besättningar med smågrisproduktion i Sverige.

Djurens Rätts bedömning är att det fortfarande är få grisar som bedövas inför kastreringen. Ännu färre grisar vaccineras mot galtlukt, trots att den metoden visat sig innebära klara djurskyddsfördelar jämfört med både kastrering med och utan bedövning. Det är dock positivt att användningen av bedövning ökar (den har ju tidigare varit obefintlig förutom inom ekologisk och KRAV-godkänd produktion där bedövning och smärtlindring fr.o.m. 1 jan 2012 måste användas vid griskastrering) och att vaccineringen har börjat användas i industrin i Sverige och inte bara som tidigare i försök. I ett pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet den 25 oktober 2011 menade Carl Brunius (som skrivit avhandlingen Early immunocastration of male pigs”) att vaccination antagligen är det mest djurvänliga alternativet, eftersom man varken skär, behandlar eller stressar de små kultingarna, utan behandlar djuren när de är större.

Linda Björklund
Etolog
Djurens Rätt

Läs Jordbruksverkets rapport ”Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar” här.

Läs mer om grisar i livsmedelsindustrin här.
Läs Djurens Rätts skrivelse (från november 2011) till landsbygdsministern, om ett förbud mot obedövad griskastrering här.
Läs om förbudet mot obedövad griskastrering år 2016 här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: